dot
dot
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPR
bulletคำศัพท์เกี่ยวกับ IPR
bulletสถิติการนำเข้า ส่งออก
bulletอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก
bulletข่าวจากกรมศุลกากร
bulletเอกสารที่เกี่ยวข้อง
bulletสมัครเข้าใช้ระบบ IPM
bulletเข้าสู่ระบบ IPM
dot
English Section
dot
bulletLaw and Regulations
bulletTRIPs Agreement
bulletThai Customs Roles
bulletTRADEMARK ACT B.E. 2534
bulletCOPYRIGHT ACT B.E. 2537
bulletPATENT ACT B.E. 2522
bulletSocial Protection Center
dot
เรื่องที่น่าสนใจ
dot
bulletPhoto Gallery
bulletจุลสารศุลกากร
bulletหน่วยงานของกรมศุลกากรและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletภารกิจการปกป้องสังคม
bulletห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
dot
สมัครสมาชิกรับจดหมายข่าว

dot
dot
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

dot


กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                       

                     เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช สำหรับการประดิษฐ์  “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” 

                นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สิทธิบัตร  “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ”  ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ฉบับนี้  เป็นสิทธิบัตรที่ต่อยอกมาจากกังหันน้ำชัยพัฒนา และเครื่องกลเติมอากาศอัดอากาศและดูดน้ำ  ซึ่งเป็นสิทธิบัตร 2 ฉบับแรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย  เป็นการประดิษฐ์จากพระราชดำริในการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำของเสียได้ดี ทำงานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

                ทั้งนี้ เนื่องในโอกาส 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศฉบับนี้ให้มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปติดตั้ง ณ สระมุจจลินท์ วัดพระศรีมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่กำลังเน่าเสีย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยภายหลังการติดตั้งปรากฏว่าให้ผลในการบำบัดและปรับปรุงจนน้ำในสระมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากเดิมมาก แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการที่ทรงเป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

                ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเป็นที่ประจักษ์ และทรงให้ความสำคัญต่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก  ได้ทรงยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ต่างๆ ของพระองค์ ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วรวม 11 ฉบับ ซึ่งสิทธิบัตร   แต่ละฉบับได้ใช้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555)
กิจกรรมภายในประเทศ
Copyright © 2014 IPRs Center. All Rights Reserved.