ReadyPlanet.com
dot
dot
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

dot
dot
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น
dot
bulletความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPR
bulletคำบรรยายทรัพย์สินทางปัญญา
bulletคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสถิติการนำเข้า ส่งออก
bulletอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก
bulletข่าวจากกรมศุลกากร
bulletแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
bulletสมัครเข้าใช้ระบบ IPM
bulletเข้าสู่ระบบ IPM
dot
English Section
dot
bulletLaw and Regulations
bulletTRIPs Agreement
bulletMemorandum of Understanding (MOU)
bulletThai Customs Roles
bulletTRADEMARK ACT B.E. 2534
bulletCOPYRIGHT ACT B.E. 2537
bulletPATENT ACT B.E. 2522
bulletSocial Protection Center
dot
ตรวจสอบสินค้าและเจ้าของสิทธิ (Rights Holder Checking by Alphabet)
dot
bulletข้อมูลจากสำนักราชเลขาธิการ
bulletข้อมูลภาพยนตร์จาก MPA
bulletรูปประดิษฐ์
bulletหมวดอักษร A
bulletหมวดอักษร B
bulletหมวดอักษร C
bulletหมวดอักษร D
bulletหมวดอักษร E
bulletหมวดอักษร F
bulletหมวดอักษร G
bulletหมวดอักษร H
bulletหมวดอักษร I
bulletหมวดอักษร J
bulletหมวดอักษร K
bulletหมวดอักษร L
bulletหมวดอักษร M
bulletหมวดอักษร N
bulletหมวดอักษร O
bulletหมวดอักษร P
bulletหมวดอักษร Q
bulletหมวดอักษร R
bulletหมวดอักษร S
bulletหมวดอักษร T
bulletหมวดอักษร U
bulletหมวดอักษร V
bulletหมวดอักษร W
bulletหมวดอักษร X
bulletหมวดอักษร Y
bulletหมวดอักษร Z
bullet หมวดสัญลักษณ์อื่นๆ นอกจาก A-Z
dot
เรื่องที่น่าสนใจ
dot
bulletPhoto Gallery
bulletจุลสารศุลกากร
bulletภารกิจการปกป้องสังคม
bulletห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
dot
สมัครสมาชิกรับจดหมายข่าว

dot
dot
หน่วยงานศุลกากรในส่วนกลาง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศบานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletด่านศุลกากรลาดกระบัง
bulletสำนักตรวจสอบอากร
bulletด่านศุลกากรบางเสาธง
bulletด่านศุลกากรสมุทรปราการ
bulletด่านศุลกากรไปรษณีย์
bulletด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรระนอง
bulletด่านศุลกากรฉะเชิงเทรา
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรลำพูน
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสะเดา
bulletด่านศุลกากรสุไหงโกลก
bulletด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรวังประจัน
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรกันตัง
bulletด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
dot
เวบไซท์ที่น่าสนใจอื่นๆ
dot
bulletสโมสรฟุตบอลกรมศุลกากร
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกอ.สสส.จชต.
bulletสำนักงาน ปปง.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                       

                     เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช สำหรับการประดิษฐ์  “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” 

                นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สิทธิบัตร  “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ”  ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ฉบับนี้  เป็นสิทธิบัตรที่ต่อยอกมาจากกังหันน้ำชัยพัฒนา และเครื่องกลเติมอากาศอัดอากาศและดูดน้ำ  ซึ่งเป็นสิทธิบัตร 2 ฉบับแรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย  เป็นการประดิษฐ์จากพระราชดำริในการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำของเสียได้ดี ทำงานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

                ทั้งนี้ เนื่องในโอกาส 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศฉบับนี้ให้มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปติดตั้ง ณ สระมุจจลินท์ วัดพระศรีมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่กำลังเน่าเสีย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยภายหลังการติดตั้งปรากฏว่าให้ผลในการบำบัดและปรับปรุงจนน้ำในสระมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากเดิมมาก แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการที่ทรงเป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

                ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเป็นที่ประจักษ์ และทรงให้ความสำคัญต่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก  ได้ทรงยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ต่างๆ ของพระองค์ ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วรวม 11 ฉบับ ซึ่งสิทธิบัตร   แต่ละฉบับได้ใช้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555)
กิจกรรมภายในประเทศ

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สสป.ร่วมเปิดนิทรรศการ "ปรากฎการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค"ณ มิวเซียมสยาม
ด่านศุลกากรกระบี่ร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สนามบินสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด่านศุลกากรแม่สาย
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด่านอรัญประเทศ
โครงการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับประชาชน ม.อุบลราชธานี
คณะทำงานจัดการความรู้ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก KM
ภาคเอกชนชื่นชมผลงานของศูนย์ฯปราณบุรี
ด่วน !! กรมศุลกากร เปิดประมูลสิทธิการจัดการประมูลรถยนต์ของกลางด้วยวาจา โดยผู้ที่สนใจต้องยื่นซองประมูลสิทธิภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 article
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร เนื่องในวันศุลกากรสากล (International Customs Day) article
DaimlerChrysler มีหนังสือชมเชยกรมศุลกากร จากผลงานจับกุมสินค้าอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ Mercedes-Benz ครั้งใหญ่ ได้ของกลางจำนวนมากที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ article
คณะผู้แทนสำนักสืบสวนและปราบปรามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ IPRs article
ผู้แทน DAIMLERCHRYSLER AG มอบโล่ห์ขอบคุณกรมฯ article
ตัวแทน "โนเกีย" พบผู้บริหารกรมฯ article
ตัวแทน "ชิเซโด้" พบผู้บริหารกรมฯ article
ศุลกากรไทยประชุมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมลูกปืนแห่งประเทศญี่ปุ่น article
ภาคเอกชนบริจาคของเพื่อประโยชน์ของทางราชการ article
อธิบดีกรมศุลกากร และผอ.สสป.นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
Tel: 0-2667-7700 Fax: 0-2671-7731 e-Mail: ipr.customs@hotmail.com